คนไทยเสียภาษีทุกคน และ คนรวยไม่ได้มีภาระภาษีสูงกว่าคนจนมากนัก

มีบทความในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ อ้างถึงข้อมูลกรมสรรพากรที่บอกว่า ในเมืองไทยมีคนเสียภาษีรายได้ในอัตราระหว่าง ร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 35 เพียงมากกว่า 3 ล้านคนเท่านั้น ขณะที่อีกเกือบ 7 ล้านคน ได้รับการยกเว้น เพราะมีรายได้น้อยไม่ถึงเกณฑ์ที่ 150,000 บาทต่อปี จึงเห็นว่า ประชาธิปไตยในประเทศนี้มีปัญหา เริ่มแรกเลยถ้าการบริหารจัดการภาษีลักลั่นเช่นนี้ เราจะคาดหวังให้มีความเท่าเทียมกันได้อย่างไร อ่านต่อ

เลือกออม เลือกลงทุนแบบเข้าใจภาษี

ท่านผู้อ่านที่มีนิสัยชอบ”ความหวือหวาท้าทายแต่ผลตอบแทนสูงคุ้มค่า”คงทราบแล้วว่าการลงทุนในหุ้น มีความเสี่ยงและมีภาระทางภาษีอากรอย่างไร

หากมีความสนใจจะลงทุนในหุ้นจริงๆ คงต้องเริ่มศึกษาข้อมูลให้ถ่องแท้ถ้าไม่อยากให้เงินที่ตนอุตส่าห์เก็บมายาวนานสูญสลายไป

แต่ หากมีผู้อ่านบางท่าน อยากลงทุนในหุ้น แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาหรืออาจมีความรู้ในการลงทุนในหุ้นไม่เพียงพอก็ ยังคงมีทางเลือกให้นักลงทุนอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นคือ “การลงทุนในกองทุนรวม” อ่านต่อ

ภาษีทำไมต้องจ่าย…ไม่จ่ายได้ไหม?

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากจะกำหนดสิทธิต่างๆ ที่ประชาชนพึงมีไว้แล้ว ยังได้กำหนดหน้าที่ของประชาชนที่จะต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายที่ใช้เป็นข้อกำหนดในการเรียกเก็บภาษี คือ ประมวลกฎหมายรัษฎากร อ่านต่อ