ธปท.แนะพัฒนายางพาราไทย หนีอินโดขึ้นแท่นแชมป์ผลิตโลก

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยบทความจับตายางพาราอินโดนีเซีย ความท้าทายต่อยางไทยในอนาคตว่า ภาครัฐควรเข้าไปสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตยางพาราไทยอย่างต่อเนื่อง ในการเร่งพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพราะหากอินโดนีเซียสามารถแซงหน้าเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางพาราเป็น อันดับหนึ่งของโลกได้ จะส่งผลกระทบต่อการผลิตและส่งออกต่อไทยอย่างมาก อ่านต่อ