สถานะธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

อันดับธนาคารพาณิชย์ไทย เงินฝากเพียงวันที่ 30 เมษายน 2558 (หน่วย: ล้านบาท) สัญลักษณ์ธนาคาร ธนาคาร เมษายน 2558 มีนาคม 2558 เพิ่ม (ลด) ส่วนแบ่งตลาด(%) จำนวนเงิน ร้อยละ กรุงไทย 2,215,749 2,201,104 14,646 0.67 19.69 กรุงเทพ 2,099,156 2,058,581 40,575 1.97 18.66 ไทยพาณิชย์ 1,840,570 1,861,980 (21,411) (1.15) 16.36 กสิกรไทย 1,683,994 1,655,439 28,555 1.72 … อ่านต่อ