ตั้งเว็บ ptt.co.th เป็นหน้าแรก | เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

จำหน่าย ติดตั้ง บริการ ตู้สาขาโทรศัพท์

Forth Panasonic NEC ประสบการณ์ 24 ปี

สินค้าในรถเข็น 0 ชิ้น
  ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Overview
คุณสมบัติของเครื่องสแกน
ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม
ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ

   ความต้องการของระบบ

• Pentium 266 or higher
• 32MB of RAM
• 16MB free hard disk for a full installation
• CD-ROM Drive

   ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

       
คุณสมบัติของเครื่องสแกนนามบัตร
      อ่านข้อมูลจากนามบัตรที่เป็น ภาษาอังกฤษ/จีนกลาง/จีนไต้หวัน/ญี่ปุ่น/เยอรมัน/ฝรั่งเศส/อิตาลี/สเปน/โปรตุเกส ได้อย่างแม่นยำ
      ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลจากนามบัตรในฐานข้อมูล เพราะแบ่งแยกออกเป็นประเภทฯ
      สามารถ Scan อ่านนามบัตรได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่รบกวนการประมวลผลข้อมูล
      สามารถแยกข้อมูลที่ Scan เป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่น ชื่อ นามสกุล, ที่อยู่, Email เป็นต้น
      ถ่านโอนข้อมูลหรือทำงานไปพร้อมกัน กับ Outlook Express, Outlook pocket Pc, Palm PDA etc.
      สามารถส่งอีเมล์ได้โดยตรง เพราะสามารถเชื่อมต่อได้กับ URL
      ด้วยฟังก์ชั่น “Smart Label Producer” ท่านสามารถพิมพ์ Label รูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างง่ายโดยมีแผ่นแบบสำเร็จรูปพร้อมไว้ให้เลือกใช้งาน
      เชื่อมต่อ ควบคุมการเชื่อมต่อการสแกนกับฐานข้อมูล
      สนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลแบบหลายขั้น, รวมถึงการโอนภาพข้อมูลระหว่างกัน
      จัดการ, จำแนกและปรับข้อมูลที่ Scan อ่านไว้ให้เป็นปัจจุบันได้ แม้แต่ภาพนามบัตรที่ Scan อ่านไว้ทั้งสองด้าน
 
Scanner Features A8 Type USB B&W Business Card Scanner
Size 10x5x2.2 Cm
Weight 70g
Mode 12-bit Grayscale / 1-bit B/W
Host Interface USB 1.1
EMI CE, FCC-B
Color Silver
Connect through USB port, mo additional power cord required.
Box Site 10x14x5.5Cm