ตั้งเว็บ ptt.co.th เป็นหน้าแรก | เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

จำหน่าย ติดตั้ง บริการ ตู้สาขาโทรศัพท์

Forth Panasonic NEC ประสบการณ์ 27 ปี

สินค้าในรถเข็น 0 ชิ้น
  ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Overview
คุณสมบัติของเครื่องสแกน
ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม
ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ

   ความต้องการของระบบ

• Pentium 266 or higher
• 32MB of RAM
• 16MB free hard disk for a full installation
• CD-ROM Drive

   ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

       
 • ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม
หน้าจอหลัก
แสดงนามบัตร - ลำดับนามบัตร ซึ่งท่านสามารถค้นหา เรียกดูและจัดการฐานข้อมูลนามบัตร ได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขข้อมูลได้เลย
ภาพข้อมูลนามบัตร
ด้วยภาพนี้ ท่านสามารถเพิ่มข้อมูล นามบัตรใหม่ได้
ภาพจัดเรียงลำดับ
ด้วยภาพนี้ ท่านสามารถเรียงลำดับข้อมูลที่ SCAN อ่านไว้ให้เป็นกลุ่มต่าง ๆ และแสดงรายการทั้งหมด
ภาพเรียงหน้านามบัตร
แสดงภาพนามบัตรที่ Scan อ่านไว้ทั้งหมดโดยแสดงได้คราวละ 12 ใบ