ตั้งเว็บ ptt.co.th เป็นหน้าแรก | เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

จำหน่าย ติดตั้ง บริการ ตู้สาขาโทรศัพท์

Forth Panasonic NEC ประสบการณ์ 24 ปี

สินค้าในรถเข็น 0 ชิ้น
  ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Overview
คุณสมบัติของโปรแกรม
ตัวอย่างโปรแกรม


     
ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม (ET-Bill)
ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม การดึงข้อมูลดิบจากตู้สาขาโทรศัพท์การทำบิลลิ่ง
ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมการทำบิลลิ่ง
ตัวอย่างใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน
ตัวอย่างรายงานการใช้โทรศัพท์