ตั้งเว็บ ptt.co.th เป็นหน้าแรก | เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

จำหน่าย ติดตั้ง บริการ ตู้สาขาโทรศัพท์

Forth Panasonic NEC ประสบการณ์ 24 ปี

สินค้าในรถเข็น 0 ชิ้น
  ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Overview
คุณสมบัติของโปรแกรม
ตัวอย่างโปรแกรม


     
คุณสมบัติของโปรแกรมคำนวณค่าโทรศัพท์ (ET-Bill)
รองรับการเปลี่ยนแปลงหมายเลข 9หลัก / YT-1234 / TA-1234 / 1900-xxx-xxx
รองรับสายนอกได้ 200 คู่สาย และสายภายใน 3,000 เบอร์
ใช้ได้กับระบบตู้สาขาทุกยี่ห้อทั่วโลก ที่มีระบบ SMDR (Station Message Detail Recording)
มีระบบตรวจจับ Timer ที่แยกอิสระโดยไม่เกี่ยวข้องกับตู้สาขาฯ จึงทำให้ตั้ง Timer
ช่วงเวลาที่เริ่มบันทึกได้หลายรูปแบบ (ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการคิด ว่าโทรติดจริงหรือไม่)
ระบบการป้องกันข้อมูลซ้ำกับของเดิม ในกรณีที่มีการดึงข้อมูลออกมาจาก PABX หลายๆรอบ
ระบบการจัดเก็บข้อมูลทุก Record ถึงแม้ว่า Timer จะไม่ถึงก็ตาม
เพื่อเอาไว้ค้นหาเบอร์โทรย้อนหลัง
ตรวจพบว่ามีการโทรเบอร์ดังกล่าวติดจริง (เมื่อเทียบกับบิลขององค์การ)
เตือนที่หน้าจอเมื่อวงเงินการใช้โทรศัพท์ถึงกำหนดที่ตั้งไว้
ประมวลผลยอดโทรศัพท์ที่หน้าจอแบบ Real Time ทันทีโดยไม่ต้องสั่งประมวลผลใหม่
รายงานการโอนสาย จากเบอร์ต้นทางไปยังปลายทาง และกำหนดให้คิดค่าบริการจากจุดใดจุดหนึ่ง *
รายงานการใช้โทรศัพท์จาก Account Code โดยจะแสดงเป็นชื่อเจ้าของ แทน Code (เพื่อเป็นความลับ) *
กำหนดแยกประเภทของเบอร์โทร. ที่ต้องการออกรายงานได้ เช่น ถ้าเป็นการโทรในพื้นที่ จะปล่อยให้เป็นอิสระ
แต่ถ้าเป็นเบอร์โทรมือถือ หรือทางไกลจะต้องมีการเข้มงวดขึ้น (ให้ออกรายงาน)
กำหนดหมายเลขโทรศัพท์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ พร้อมระบุอัตราค่าโทร.ได้อย่างอิสระ
สามารถทำรายงานค่าเช่าห้อง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ รวมในใบแจ้งหนี้และใบเสร็จได้
สามารถทำรายงานการใช้ได้ หลายรูปแบบ ทั้งสายใน สายนอก พิมพ์สรุป และอื่นๆ
กำหนดอัตราค่าโทรศัพท์ได้หลายลักษณะ เพื่อให้เหมาะสมกับบางธุรกิจ (เช่น เปิดให้ใช้ Internet ไม่ควรตัดสายหรือเป็นบุคคลพิเศษที่ให้ใช้สายได้นานโดยคิดค่าโทร. เป็นทุกๆช่วง ของนาที )
รายงานการค้นหาเบอร์โทรได้หลายรูปแบบ เช่น 035* หมายถึงค้นหาเบอร์โทรที่ขึ้นต้นด้วย 035
รองรับเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เกิดขึ้นมาใหม่ เช่น 01,03,05,06,07,08,09
รายงานสถานที่โทรปลายทางโดยบอกเป็นชื่อคน หรือสถานที่ (สามารถบันทึกล่วงหน้าได้อย่างอิสระ)
* ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตู้สาขา (PABX) แต่ละยี่ห้อ