ตั้งเว็บ ptt.co.th เป็นหน้าแรก | เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

จำหน่าย ติดตั้ง บริการ ตู้สาขาโทรศัพท์

Forth Panasonic NEC ประสบการณ์ 24 ปี

สินค้าในรถเข็น 0 ชิ้น
รายชื่อธนาคารในประเทศไทย
1 ธนาคารพาณิชย์ไทย บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัท ข้อมูลเครดิต แห่งชาติ จำกัด
ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย สำนักงานผู้แทน ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ บริษัท ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูก ของธนาคารต่างประเทศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ ส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับ
สาขาของธนาคารต่างประเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
บริษัทเงินทุน บรรษัท บริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)  
      บริษัทบริหารสินทรัพย์
ลำดับ
สัญลักษณ์
ชื่อสถาบัน
ที่อยู่
1
บบส. กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
http://www.bam-amc.com
99 ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2267-1900
โทรสาร 0-2630-2472
2
บบส. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
http://www.krungsriproperty.com
1222 อาคาร ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ชั้น 11 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2296-3827-8
โทรสาร 0-2683-1331
3
บบส. จตุจักร จำกัด 9 อาคาร ธ.ไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 8 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2544-5904 , 0-2544-5942
โทรสาร 0-2544-5910
4
บบส. ทวี จำกัด
http://www.stamc.com
323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ห้อง 3001 ชั้น 30 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2635-5001-3
โทรสาร 0-2635-5004
5
บบส. ไทยบังคับและติดตามสินทรัพย์ จำกัด 999/9 ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิล์ด ชั้น 29 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2207-2603
โทรสาร 0-2207-2626
6
บบส. พญาไท จำกัด
http://www.pamc-tmb.net
514/1 อาคาร เอสจีวี ณ ถลาง ถนนหลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 0-2356-0401-10
โทรสาร 0-2356-0389
7
บบส. พาลาภ จำกัด 140 อาคารวัน แปซิฟิค เพลส ชั้น 14 ห้อง 1402 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2257-3899
โทรสาร
8
บบส. เพทาย จำกัด
http://www.phethaiamc.com
252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 13-14 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2694-5000
โทรสาร 0-2694-5202
9
บบส. แม๊กซ์ จำกัด
http://www.thanachart.com
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2217-8000
โทรสาร 0-2611-9494
10
บบส. รัชโยธิน จำกัด 9 ชั้น 8 โซน C ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-544-5904
โทรสาร 02-544-5910
11
บบส. สตาร์ จำกัด 195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 17 ห้อง 1711 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2670-0452-3
โทรสาร 0-2670-0454
12
บบส. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ( ไทย) จำกัด 100/36 ชั้น 21 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2636-7245-6
โทรสาร 0-2636-8320
13
บบส. สาทร จำกัด 44 อาคารไทยธนาคาร ชั้นที่ 17 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2638-8241-2
โทรสาร 0-2633-9008
14
บบส. สุขุมวิท จำกัด
http://www.sam.or.th
123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 27 - 30 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2620-8999, 0-2686-1800
โทรสาร 0-2617-8245
15
บบส. สุโขทัย จำกัด 123 อาคารไทยประกันชีวิต ชั้นที่ 19 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320

โทรศัพท์ 0-2246-9555-6
โทรสาร 0-2246-9786
16
บบส. อัลฟาแคปปิตอล จำกัด 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซันส์ เพลส ชั้น 15 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2627-6275
โทรสาร 0-2627-6250
17
บบส. อินเตอร์ แคปปิตอล อลิอันซ์ จำกัด 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 29 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2207-2577-8
โทรสาร 0-
18
บบส. เอแคป จำกัด
http://www.acap.co.th
195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2 และ 3 ชั้น 22 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2694-4999
โทรสาร 0-2694-4973
19
บบส. เอ็น เอฟ เอส จำกัด
http://www.thanachart.co.th
444 อาคาร เอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2217-8199
โทรสาร 0-2217-8289