ตั้งเว็บ ptt.co.th เป็นหน้าแรก | เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

จำหน่าย ติดตั้ง บริการ ตู้สาขาโทรศัพท์

Forth Panasonic NEC ประสบการณ์ 24 ปี

สินค้าในรถเข็น 0 ชิ้น
รายชื่อธนาคารในประเทศไทย
1 ธนาคารพาณิชย์ไทย บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัท ข้อมูลเครดิต แห่งชาติ จำกัด
ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย สำนักงานผู้แทน ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ บริษัท ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูก ของธนาคารต่างประเทศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ ส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับ
สาขาของธนาคารต่างประเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
บริษัทเงินทุน บรรษัท บริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)  
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ลำดับ
สัญลักษณ์
ชื่อสถาบัน
ที่อยู่
1
ธ. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
http://www.smebank.co.th
310 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2265-3000
โทรสาร 0-2265-4000
2
ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
http://www.baac.or.th
469 ถ.นครสวรรค์ แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 0-2280-0180
โทรสาร 0-2280-0442
3
ธ. เพื่อการส่งออกและ นำเข้าแห่งประเทศไทย
http://www.exim.go.th
1193 อาคารเอ็กซิม ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2271-3700
โทรสาร 0-2271-3204
4
ธ. ออมสิน
http://www.gsb.or.th
470 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2299-8000
โทรสาร 0-2271-1515
5
ธ. อาคารสงเคราะห์
http://www.ghb.co.th
63 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2645-9000
โทรสาร 0-2645-9001
6
ธ. อิสลามแห่งประเทศไทย
http:\\www.ibank.co.th
ุ 66 อาคารคิวเฮาส์ อโศก ชั้น 21,22 ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2650-6999
โทรสาร 0-2204-2765
7
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
http://www.smcthailand.com
393 อาคารสำนักงานสีลม ชั้นที่ 5 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2685-0695
โทรสาร 0-2685-0637-8
8
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม
http://www.sbcg.or.th
2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 18 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2308-2741-8
โทรสาร 0-2308-2749