ตั้งเว็บ ptt.co.th เป็นหน้าแรก | เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

จำหน่าย ติดตั้ง บริการ ครบวงจร

ตู้สาขาโทรศัพท์ Forth Panasonic NEC ประสบการณ์ 28 ปี

  สินค้าในรถเข็น 0 ชิ้น

ตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic KX-TDE600

by Panasonic ()

ราคา : ราคาพิเศษ(Call)
(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
มีสินค้าพร้อมจัดส่ง
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 933 9301 AUTO 10 สาย

เอกสารเพิ่มเติม

สินค้าล่าสุดที่คุณเข้าชมคุณสมบัติสินค้า

รองรับ 992 Port
960 สายในแบบธรรมดา (SLT)
640 สายในแบบ Digital Key
640 สายในแบบ IP Panasonic
128 สายในแบบ IP SIP Telephone
512 สายในแบบ ไร้สาย  2.4 GHz
640 สายนอกแบบ Analog
600 CH (4 Card PRI) สายนอกแบบ ISDN
32 CH สายนอกแบบ IP (SIP Trunk)
640 Ch (IP Gate Way Channel) ช่องทางการเชื่อมต่อระบบภายนอกแบบ Voip
รองรับการติดตั้งระบบตอบรับอัตโนมัติในตัว
รองรับการโปรแกรมทางไกลจากศูนย์บริการ (Remote Maintenance)
ระบบ Charge Battery สำรองในตัว
โทรศัพท์หน้าประตู (Doorphone Intercom)
เพิ่ม Function การโชว์เบอร์โทรเข้า Caller ID)

คุณสมบัติพิเศษของระบบ

1.ขนาด 992 Port (สายนอก + สายใน )
2. รองรับ Voip Trunk ระบบสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ Server Gateway กับผู้ให้บริการ Voip เช่น Skype เพื่อให้สามารถโทรผ่าน
เครือข่าย Free (Internet) ซึ่งจะทำให้การ โทรออกไปยังต่างประเทศนั้นมีราคาถูกมากกว่าการโทรผ่านช่องทาง Local Trunk
ที่มีอยู่เดิม
3. รองรับระบบตอบรับอัตโนมัติ ( DISA) สามารถบันทึกเสียงตอบรับ เช่น “ บริษัทออโตเมชั่นเซอร์วิสจำกัดสวัสดีคะ กรุณากดหมาย
เลขภายในที่ท่านทราบหรื่อกด ‘0’ เพื่อติดต่อ Operator” ลูกค้าที่โทรเข้ามาและรู้เบอร์ภายในก็สามารถกดเบอร์เรียกไปยังเบอร์ที่ต้อง
การได้โดยไม่ต้องมีคนโอนสายให้
4. รองรับการเชื่อมต่อหลายสาขาเข้าด้วยกันในกรณีที่คุณมี Leased Line เชื่อมต่อระหว่างสาขาอยุ่แล้วก็สามารถเชื่อมต่อระบบตู้ทั้ง
สองสาขาเข้าเป็ระบบเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การโทรคุยกันระหว่างสาขาไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังสามารถโอนสายของลูกค้าระหว่างสาขา
ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้า ด้วยเทคโนโลยี่ Q-Sig Protocol ซึ่งเป็น Protocol มาตรฐาน จึงทำให้การเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่าย
สามารถเชื่อมต่อระบบเข้ด้วยกันทั้ง E&M, ISDN, Voip เป็นต้น
5. ศูนย์บริการสามารถแก้ไขโปรแกรมทางไกลด้วยระบบ Remote Maintenance จะทำให้การปรับเปลี่ยน แก้ไขโปรแกรมทำได้รวดเร็ว
6. มีระบบ Charge Battery และ Power Backup ในตัวเพียงแค่คุณเพิ่ม Battery ก็สามารถสำรองไฟในการทำงานเมื่อไฟดับโดย
ไม่ต้องซื้อ UPS เพิ่ม
7. รองรับระบบ Voip ซึ่งเป็นระบบที่สามารถส่งสัญญาณเสียงไปบน Data Network ได้ จะทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่ายโดยใช้ LAN เ
พียงเส้นเดียวก็สามารถรองรับการสื่อสารทั้งเสียงและData Computer
8. รองรับระบบการสื่อสารไร้สาย ไร้ขีดจำกัด อิสระในการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี Cell Station ที่ทำงานเหมือนโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ
ทำให้คุณสามารถออกแบบระบบให้ครอบคลุมตามพื้นที่การใช้งานจริงได้  เสียงที่ชัดเจนสดใสไร้สัญญาณรบกวนด้วยเทคโนโลยี 2.4 GHz
9. สามารถแบ่งทรัพยากรของตู้ (สายนอก,สายใน, เสียงของระบบตอบรับ) และแยก Function การใช้งานออกได้สูงสุด 8 บริษัท ในกรณี
ที่บริษัทแม่และบริษัทในเครือใช้ตู้สาขาเดียวกัน
10. รองรับการติดตั้งระบบตอบรับอัตโนมัติและโอนสายอัตโนมัติในตัว ช่องสัญญาณรับสายเลือกได้ 4, 8 และ12 วงจรเพื่อให้เหมาะสมตาม
จำนวนสายนอก
11.Caller ID Detection & Transmission to SLT สามารถแสดงหมายเลขโทรเข้าได้ทั้งเครื่องดิจิตอลและเครื่องธรรมดาชนิด caller ID
รวมทั้งการโอนสายนอกต่อๆกันไปก็สามารถโชว์เบอร์ได้ (อุปกรณ์เสริม)
12.แยกระดับการล็อกโทรออกของสายในได้ 64 ระดับ
13.มีฟังก์ชั่นให้กดรหัสก่อนโทรออกตั้งได้ 1,000 รหัส
14.บันทึกหมายเลขสำหรับโทรออกของแต่ละเครื่อง 10 หมายเลข
15.บันทึกหมายเลขสำหรับโทรออกส่วนกลาง 1,000 หมายเลข
16.จำนวนหลักหมายเลขภายในที่กำหนดได้ 1 - 4 หลัก
17.จำนวนข้อมูลการใช้โทรศัพท์ที่เก็บได้ (SMDR) 200 ครั้ง
18. มีฟังก์ชั่น UCD : Uniform Call Distribution) เป็นฟังก์ชั่นแบ่งการโทรเข้าของสายนอกให้พนักงานรับสายเท่าๆกัน
19. มีฟังก์ชั่น Call Forwarding เป็นฟังก์ชั่นการโอนสายอัตโนมัติไปยังเบอร์ภายในอื่นหรือโอนเข้ามือถือในกรณีที่ไม่อยู่ที่โต๊ะ
20. แยกช่วงเวลาของตู้สาขาได้ 3 ช่วงเวลา ช่วงเวลาทำงาน, ช่วงพักเที่ยง และช่วงเลิกงาน ทำให้สามารถแยกฟั่งก์ชั่นการทำงานของตู้
สาขาตามช่วงเวลาได้เช่นกำหนดให้พนักงานโทรออกได้เฉพาะช่วงเวลาทำงาน ซึ่งจะสามารถลดค่าโทรศัพท์ทีไม่จำเป็นได้
21. รองรับ Option Doorphone สำหรับติดหน้าประตูเพื่อให้เกิดความสะดวกมากกว่าเสียงออดธรรมดาเพราะสามารถพูดคุยกับผู้มาติดต่อได้
22. สามารถเพิ่ม Option Door Openers เพื่อต่อระบบตู้สาขาร่วมกับระบบ Access Control สามารถสั่งเปิดประตูจากเครื่องโทรศัพท์ได้

แผนผังการเชื่อมต่อระบบ

 

Option list for TDE600
KX-TDE600 Main Shelf
KX-TDE620 Expansion Shelf
KX-TDA0103 L-Type Power Supply Unit
KX-TDA0104 M-Type Power Supply Unit
KX-TDE6101 Main Processing card
KX-TDE0110 16-Channel VoIP DSP Card
KX-TDE0111 64-Channel VoIP DSP Card
KX-TDA0196 Remote Card
KX-NCS4104 4-Channel IP Trunk Activation Key
KX-NCS4208 8-Channel IP Softphone/IP Proprietary Telephone Activation Key
KX-NCS4508 8-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key
KX-NCS4716 16-Channel SIP Extension Activation Key
KX-NCS4950 Feature Enhancement
KX-TDA0184 8-Port E & M Trunk Card
KX-TDA0187 T-1 Trunk Card
KX-TDA0188 E-1 Trunk Card
KX-TDA0189 8-Port Caller ID/Pay Tone Card
KX-TDA0193 8-Port Caller ID Card
KX-TDA0284 4-Port BRI Card
KX-TDA0288 8-Port BRI Card
KX-TDA0290CE/CJ PRI Card (PRI30)
KX-TDA0484 4-Channel VoIP Gateway Card
KX-TDA0490 16-Channel VoIP Gateway Card
KX-TDA6181 16-Port Analogue Trunk Card
KX-TDA0170 8-Port Digital Hybrid Extension Card
KX-TDA0172 16-Port Digital Extension Card
KX-TDA0173 8-Port Single Line Telephone Extension Card
KX-TDA0177 16-Port Single Line Telephone Extension Card
KX-TDA0470 16-Channel VoIP Extension Card
KX-TDA6174 16-Port Single Line Telephone Extension Card
KX-TDA6175 16-Port Single Line Telephone Extension with Message Lamp Card
KX-TDA6178 24-Port Single Line Telephone Extension with Caller ID
KX-TDA0144 8 Cell Station Interface Card (CSIF8)
KX-TDA0161 4-Port Doorphone Card
KX-TDA0162 2-Port Doorphone Card (German Type)
KX-TDA0164 4-Port External Input/Output Card
KX-TDA0168 Extension Caller ID Card
KX-TDA0190 Optional 3-Slot Base Card
KX-TDA0191 4-Channel Message Card
KX-TDA0192 2-Channel Simplified Voice Message card
KX-TDA0194 4-Channel Simplified Voice Message card
KX-TDA6166 16-Channel Echo Canceller Card
KX-TDA6110 Bus Master Card
KX-TDA6111 Bus Master Expansion Card
KX-TDA6201 Mounting Kit for expanding to a 3- or 4- shelf System
KX-TDA0141CE 2-Channel Cell Station Unit Using a DHLC/DLC Card for DECT Portable Station
KX-TDA0142CE 4-Channel Cell Station Unit Using a CSIF Card for DECT Portable Station
KX-TDA0158 8-Channel High-density Cell Station Unit Using a DHLC/DLC Card for DECT Portable Station
KX-T7765 KX-NT366/346/343 Option KX-NT305/303 and NT307
KX-NT300Series KX-DT346/343/333 Option KX-DT301/NT303 and NT307
KX-DT300Series KX-T7636/33/30/25/65/67/68 and Option T7640 ,T7603 and T7601
KX-T76Series KX-T7735/30/50/20 and Option T774
KX-T77Series
Cabinet
Power Supply Units (PSUs)
Main Processing card
IPCMPR Option Cards
Activation Key Cards
Physical Trunk Cards
Physical Extension Cards
Other Physical Cards
Inter Connection
Additional Accessories
Cell Stations
Doorphone
Telephones

รายละเอียดเพิ่มเติม/ติดต่อสอบถาม โทร:02-933-9301(auto 10 สาย)

zincirlikuyu temizlik şirketi
gayrettepe temizlik şirketi
kadıköy temizlik şirketi

รายละเอียดสินค้า

สอบถามรายละเอียดสินค้า


แสดงความคิดเห็นต่อสินค้า