ตั้งเว็บ ptt.co.th เป็นหน้าแรก | เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

จำหน่าย ติดตั้ง บริการ ตู้สาขาโทรศัพท์

Forth Panasonic NEC ประสบการณ์ 24 ปี

สินค้าในรถเข็น 0 ชิ้น
  ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Overview
คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม
ธนาคารที่เลือกได้จากโปรแกรม
การยกเลิกตราประทับ
แนวทางใหมในการสร้าง Brand
รายงานที่ได้จากโปรแกรม
เช็คตัวอย่าง
หลากหลายสกุลเงิน
ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ
แจ้งให้เข้าแนะนำทดลองใช้งาน

  ระบบที่ต้องการ

Pentium 133 ขึ้นไป
Ram 16 MB ขึ้นไป / CD-ROM
Windows 98/ Me/ XP/ 2007/ 7
ระบบ Single User หรือ Multi User

  เวอร์ชั่นของโปรแกรมพิมพ์เช็ค

Professional Edition
Professional for LAN Edition

     
   ตัวอย่างรายงานโปรแกรมพิมพ์เช็คและโลโก้
รายงานชื่อผู้สั่งจ่าย
เลือกชื่อผู้สั่งจ่าย
เลือกช่วงวันเดือนปี / หรือทุกวันได้
รายงานการบันทึกช่วยจำหรือกลุ่มรายการที่กำหนดขึ้นมา
เลือกรายการหัวข้อบันทึกช่วยจำ
เลือกช่วงวันเดือนปี / หรือทุกวันได้
เลือกสถานะเช็คทุกสถานะได้
เลือกสถานะการ Approveได้
รายงานการบันทึกรายรับ
เลือกทุกธนาคารได้
เลือกช่วงวันเดือนปี / หรือทุกวันได้
รายงาน Balance Sheet
เลือกทุกธนาคารได้
เลือกช่วงวันเดือนปี / หรือทุกวันได้
กำหนดจำนวนเงินเริ่มต้นคงเหลือในบัญชีขณะนั้น (Starting Balance)

สั่งซื้อ Logocheque

1.

Logocheque ( V5 ) SME