ขั้นตอนการใช้คูปอง ดิจิตอลทีวี !!

 

1.กรณีเจ้าของบ้านใช้สิทธิด้วยตัวเอง

-คูปองมูลค่า 690 บาท พร้อมทะเบียนบ้านฉบับจริง บัตรประชาชนของเจ้าของบ้านฉบับจริง และสำเนาเอกสารอย่างละ 1 ฉบับ

-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร สแกนบาร์โค้ดรหัสคูปองกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวเจ้าบ้าน

-สแกนบาร์โค้ดสติกเกอร์เข้าร่วมโครงการ สแกนบาร์โค้ดSerial Number ที่แปะอยู่ที่อุปกรณ์ จากนั้นระบบจะทำการเช็คสิทธิในการแลกคูปอง และข้อมูลจากกรมการปกครองซึ่งเมื่อระบบตรวจพบว่ามีสิทธิในการใช้คูปองจริงหน้าจอจะปรากฏสัญลักษณ์น้องดูดีปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ

 

2.กรณีเจ้าของบ้านมอบฉันทะให้ผู้อื่นดำเนินการแทน

-คูปองมูลค่า 690 บาท พร้อมทะเบียนบ้านฉบับจริง บัตรประชาชนของเจ้าของบ้านฉบับจริง และสำเนาเอกสารอย่างละ 1 ฉบับ

-บัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะฉบับจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ 1 ฉบับ

-ให้เจ้าบ้านเซ็นมอบฉันทะด้านหลังคูปอง

-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร สแกนบาร์โค้ดรหัสคูปองกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวเจ้าบ้าน กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวผู้มอบฉันทะ (กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินการแลกคูปองได้ด้วยตนเอง)

-สแกนบาร์โค้ดสติกเกอร์เข้าร่วมโครงการ สแกนบาร์โค้ดSerial Number ที่แปะอยู่ที่อุปกรณ์จากนั้นระบบจะทำการเช็คสิทธิในการแลกคูปอง และข้อมูลจากกรมการปกครองซึ่งเมื่อระบบตรวจพบว่ามีสิทธิในการใช้คูปองจริงหน้าจอจะปรากฏสัญลักษณ์น้องดูดีปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ

ขอบคุณข้อมูลจาก : เดลินิวส์ (657)

2 thoughts on “ขั้นตอนการใช้คูปอง ดิจิตอลทีวี !!

 1. ผมเป็นประเภทไม่มีเจ้าบ้านแต่มีผู้อาศัย มีถึง 2.4 ล้านครัวเรือน อยู่ กทม เขาไม่แจก อันที่จริง
  ผมได้รับแจกมากจากผู้ผลิตให้มาทดลองใช้ดูประมาณ 3 เดือนมาแล้ว ทำไมคุณถึงไม่แจกด้วย ไม่ยุติธรรมเลย เราเสียภาษีนะ ขายสินค้าออกบิลทุกใบ ปีๆช่วยเก็บเว็ตให้รัฐบาลเกือบ
  3 ล้านบาท พอจะได้รับบริการจากรัฐ แค่ 690 บาทกลับไม่ให้สิทธิพวกเรา และผมจะบอกให้ทราบว่าได้กล่องมาลอง ซื้อเสาหนวดกุ้งมาสอง อันใช้ไม่ได้เสียเงินเปล่า ร้านค้าบอกว่าน่าใช้ได้ เลยต้องไปซื้อเสายากิมาติดกลายเป็น 3 อัน และต้องติดชั้น 2 ก็ไม่ดีทุกช่อง เดิมที่จะแจก 1000 บาท พร้อมเสาแบบยากิ ผมว่าดีที่สุด ตอนนี้กลายเป็นว่าไม่มีการผลิตสั่งจากจีน
  มาติดแบรนด์ในไทย แทนที่ผู้ผลิตในประเทศได้เกิดการเรียนรู้ มีเวลาตรียมการผลิต โยกไปโยกมา ราคาก็น้อย ก็จะได้ของคุณภาพต่ำลง ขายหนึ่งอันได้รายได้พอๆกับขายลอดเตอร์รี่ 1 ชุด นี่แหลกระบบคิดราชการ พอจะคืนเงินภาษีประชาชน กลับเสียดาย ที่จริง
  บ้านหนึ่งๆมีทีวีสัก 2-3 เครื่อง ให้1 อันก็ไม่พออยู่แล้ว มารวมตัวกันเรียกร้องดีไหมครับพวกเรา 2.4 ล้านรายมาร่วมลงชื่อกันหน่อย เพื่อความเท่าเทียม เพื่อไปสู่ระบบ ดิจิตอล
  ทีวีพร้อมๆกัน โดยประชาชนไม่ต้องมีภาระเพิ่ม ให้ให้ชาวนา ไร่ละ 1000 บาท รายละ 15000 บาท ท่านยังแจกได้ แค่ให้พวกเราในกรุงเทพ บ้านละ 690 บาท ให้ทุกบ้านไม่ได้
  และให้แค่ครั้งเดียว รายได้ก็เอาที่ประมูลจากเอกชนมาแล้ว ไม่แฟร์ กับคนกรุงเทพเช่น
  เราจริงๆ

 2. ผมเป็นประเภทไม่มีเจ้าบ้านแต่มีผู้อาศัย มีถึง 2.4 ล้านครัวเรือน อยู่ กทม เขาไม่แจก อันที่จริง
  ผมได้รับแจกมา จากผู้ผลิตให้มาทดลองใช้ดูประมาณ 3 เดือนมาแล้ว ทำไมคุณถึงไม่แจกด้วย ไม่ยุติธรรมเลย เราเสียภาษีนะ ขายสินค้าออกบิลทุกใบ ปีๆช่วยเก็บเว็ตให้รัฐบาลเกือบ
  3 ล้านบาท พอจะได้รับบริการจากรัฐ แค่ 690 บาทกลับไม่ให้สิทธิพวกเรา และผมจะบอกให้ทราบว่าได้กล่องมาลอง ซื้อเสาหนวดกุ้งมาสองอัน ใช้ไม่ได้เสียเงินเปล่าๆ ร้านค้าบอกว่าน่าใช้ได้ เลยต้องไปซื้อเสายากิมาติดกลายเป็น 3 อัน และต้องติดชั้น 2 ก็ไม่ดีทุกช่อง เดิมที่จะแจก 1000 บาท พร้อมเสาแบบยากิ ผมว่าดีที่สุด ตอนนี้กลายเป็นว่าไม่มีการผลิตสั่งจากจีน (สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค ดันเรียกร้องให้แจกมูลค่าถูกๆ น่าเปลี่ยนชื่อ)
  มาติดแบรนด์ในไทย แทนที่ผู้ผลิตในประเทศได้เกิดธุรกิจใหม่ การเรียนรู้ มีเวลาเตรียมการผลิต โยกไปโยกมา ราคาก็น้อย ก็จะได้ของคุณภาพต่ำลง ขายหนึ่งอันได้รายได้พอๆกับขายลอดเตอร์รี่ 1 ชุด นี่แหละ ระบบคิดราชการ พอจะคืนเงินภาษีประชาชน กลับเสียดาย ที่จริง
  บ้านหนึ่งๆมีทีวีสัก 2-3 เครื่อง ให้1 อันก็ไม่พออยู่แล้ว มารวมตัวกันเรียกร้องดีไหมครับพวกเรา 2.4 ล้านรายมาร่วมลงชื่อกันหน่อย เพื่อความเท่าเทียม เพื่อไปสู่ระบบ ดิจิตอล
  ทีวีพร้อมๆกัน โดยประชาชนไม่ต้องมีภาระเพิ่ม ให้ชาวนา ไร่ละ 1000 บาท รายละ 15000 บาท ท่านยังแจกได้ แค่ให้พวกเราในกรุงเทพ บ้านละ 690 บาท ให้ทุกบ้านไม่ได้
  และให้แค่ครั้งเดียว รายได้ก็เอาที่ประมูลจากเอกชนมาแล้ว ไม่แฟร์ กับคนกรุงเทพเช่น
  เราจริงๆ สก. แต่งตั้งไปอยู่ไหน เป็นปากเสียงแทนคน กทม ที รตต.เกียงศักดิ์ อดีตปลัด
  กทม. อดีตนายกสมาคมธรรมศาสตร์ ทำหน้าที่เพื่อชาวบ้านหน่อย