การตั้งค่าให้ดีวีอาร์เตือนทางอีเมล์

หลังจากได้ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยแบบต่างๆเสร็จแล้ว (หรือให้เตือนการเคลื่อนไหวอย่างเดียวก็ได้)ที่นี้เรามาตั้งค่าให้เครื่องดีวีอาร์เตือนทางอีเมล์กัน อ่านต่อ