คุณสมบัติของ ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ SL1000

SL1000 PABX

1. คุณสมบัติทางด้านเทคนิคของ ระบบโทรศัพท์

ชุดควบคุมของ PABX (System Control) ประกอบด้วย Micro Processor อย่างน้อย 32 bit มีหน่วยความจำหลัก (Main Memory) และหน่วยความจำสำรอง (Back Up memory) เป็นชนิด Flash ROM อ่านต่อ