ตั้งเว็บ ptt.co.th เป็นหน้าแรก | เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

จำหน่าย ติดตั้ง บริการ ตู้สาขาโทรศัพท์

Forth Panasonic NEC ประสบการณ์ 31 ปี

สินค้าในรถเข็น 0 ชิ้น

Yeastar

แสดงลำดับที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 38 รายการ เรียงตาม :

1.

ใบเสนอราคา WM6202260


()

ราคา 39,800.00 บาท

2.

ตู้สาขา Yearstar P550


()

ราคา 35,318.00 บาท

3.

ตู้สาขา Yearstar P560


()

ราคา 50,084.00 บาท

4.

ตู้สาขา Yearstar P570


()

ราคา 89,364.00 บาท


 

5.

ตู้สาขา Yearstar S20


()

ราคา 13,900.00 บาท

6.

ตู้สาขา Yearstar S50


()

ราคา 27,339.00 บาท

7.

ตู้สาขา Yearstar S100


()

ราคา 33,738.00 บาท

8.

ตู้สาขา Yearstar S300


()

ราคา 62,500.00 บาท


 

9.

ตู้สาขา Yearstar S412


()

ราคา 14,019.00 บาท

10.

ตู้สาขา Yearstar S2 Module


()

ราคา 4,000.00 บาท

11.

ตู้สาขา Yearstar O2 Module


()

ราคา 4,000.00 บาท

12.

ตู้สาขา Yearstar SO Module


()

ราคา 5,839.00 บาท


 

13.

ตู้สาขา Yearstar GSM Module


()

ราคา 6,600.00 บาท

14.

ตู้สาขา Yearstar WCDMA Module


()

ราคา 10,600.00 บาท

15.

Yearstar LTE Module


()

ราคา 16,000.00 บาท

16.

ตู้สาขา Yearstar D30


()

ราคา 10,100.00 บาท


 

17.

ตู้สาขา Yearstar EX08


()

ราคา 4,339.00 บาท

18.

ตู้สาขา Yearstar EX30


()

ราคา 28,124.00 บาท

19.

ตู้สาขา Yearstar TG100W


()

ราคา 8,200.00 บาท

20.

ตู้สาขา Yearstar TG200W


()

ราคา 17,000.00 บาท


 

21.

ตู้สาขา Yearstar TG400W


()

ราคา 28,000.00 บาท

22.

ตู้สาขา Yearstar TG800W


()

ราคา 53,000.00 บาท

23.

ตู้สาขา Yearstar TG1600W


()

ราคา 101,000.00 บาท

24.

ตู้สาขา Yearstar TG200L


()

ราคา 24,000.00 บาท