ตั้งเว็บ ptt.co.th เป็นหน้าแรก | เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

จำหน่าย ติดตั้ง บริการ ตู้สาขาโทรศัพท์

Forth Panasonic NEC ประสบการณ์ 33 ปี

สินค้าในรถเข็น 0 ชิ้น
เว็บลิ้งหน่วยงานราชการ

กรมบัญชีกลาง

กรมสรรพากร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สำนักงานประกันสังคม

กลุ่มหน่วยงานรัฐบาล

กระทรวงพาณิชย์

www.moc.go.th

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

www.ipthailand.go.th

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

www.oie.go.th

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

www.diw.go.th
 

กระทรวงการต่างประเทศ

www.mfa.go.th
 

กระทรวงพลังงาน (พน.)

www.energy.go.th
 

กระทรวงมหาดไทย

www.moi.go.th
 

กระทรวงกลาโหม

www.mod.go.th
 

กระทรวงการคลัง

www.mof.go.th
 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

www.mict.go.th
กลุ่มธนาคารและสถาบันการเงิน
 

ธนาคารกรุงเทพฯ

www.bbl.co.th
 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

www.bay.co.th
 

ธนาคารกรุงไทย

www.ktb.co.th
 

ธนาคารกสิกรไทย

www.tfb.co.th
 

ธนาคารไทยพาณิชย์

www.scb.co.th
 

ธนาคารออมสิน

www.gsb.or.th
 

ธนาคารเอเชีย

www.boa.co.th
 

ธนาคารซิตี้แบงค์

www.citibank.co.th
 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

www.bot.or.th
 

ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด

www.bankthai.co.th
 

ธนาคารธนชาติ

www.nfs.co.th
 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

www.ghb.co.th
 

ธนาคารทหารไทย

www.tmbbank.com
 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

www.set.or.th
กลุ่มวิจัยข้อมูลคำปรึกษา
 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

www.ismed.or.th
 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

www.sme.go.th
 

หอการค้าไทยและสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย

www.thaiechamber.com
 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

www.tisi.go.th
 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

www.nstda.or.th
 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

www.nectec.or.th
 

ซอฟท์แวร์ปาร์ค

www.swpark.or.th
 

ฐานข้อมูลธุรกิจไทย

www.thailandpages.com
 

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทย

www.atsi.or.th
 

The Association of Thai ICT Industry

www.atci.or.th
 

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ

www.sipa.or.th
 

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

www.tot.co.th
 

Advanced Info Service

www.ais.co.th
 

ASOCIO

www.asocio.org
 

Thailand Board of Investment

www.boi.go.th
 

ไมโครซอฟต์ประเทศไทย

www.microsoft.com/thailand
 

DTAC

www.dtac.co.th
 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

www.cattelecom.com