คุณสมบัติของ ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ SL1000

SL1000 PABX

1. คุณสมบัติทางด้านเทคนิคของ ระบบโทรศัพท์

ชุดควบคุมของ PABX (System Control) ประกอบด้วย Micro Processor อย่างน้อย 32 bit มีหน่วยความจำหลัก (Main Memory) และหน่วยความจำสำรอง (Back Up memory) เป็นชนิด Flash ROM อ่านต่อ

เทคนิกการเลือกซื้อตู้สาขาโทรศัพท์

เทคนิกการเลือกซื้อตู้สาขาโทรศัพท์

ในปัจจุบันระบบการสื่อสารจำเป็นกับทุกองค์กร เพราะทุกองค์กรย่อมต้องการขายสินค้าของตัวเอง ไม่ว่าในรูปแบบของบริการหรือสินค้า เพื่อให้องค์กรสามารถติดต่อกับบุคคลภายนอกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น การสื่อสารก็มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรูปแบบที่ผมจะกล่าวถึงเป็นการสื่อสารด้านเสียงผ่านระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ซึ่งในปัจจุบันมีหลากหลายยี่ห้อ ทั้งตู้ผลิตในประเทศไทย หรือต่างประเทศ อ่านต่อ

IP PBX หัวใจสำคัญของ Unified Communication ในการสื่อสารระหว่างสำนักงานยุคนี้และยุคหน้า

บทความโดย ศุวิล ชมชัยยา, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

IP PBX ในปัจจุบันมีให้เลือกใช้ทั้งแบบ premise-based และ hosted ซึ่งทั้งสองแบบต่างก็มีข้อดีและข้อด้อย ดังนั้นการพิจารณาตัดสินใจเลือกใช้ IP PBX ให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรจึงต้องประกอบด้วยหลายปัจจัย อ่านต่อ