ตั้งเว็บ ptt.co.th เป็นหน้าแรก | เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

จำหน่าย ติดตั้ง บริการ ตู้สาขาโทรศัพท์

Forth Panasonic NEC ประสบการณ์ 31 ปี

สินค้าในรถเข็น 0 ชิ้น

Forth

แสดงลำดับที่ 25 - 48 จากทั้งหมด 905 รายการ เรียงตาม :

25.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 4 สายนอก 104 สายใน


()

ราคา 96,075.00 บาท

26.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 8 สายนอก 32 สายใน


()

ราคา 48,299.00 บาท

27.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 8 สายนอก 40 สายใน


()

ราคา 56,150.00 บาท

28.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 8 สายนอก 48 สายใน


()

ราคา 60,411.00 บาท


 

29.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 8 สายนอก 56 สายใน


()

ราคา 68,561.00 บาท

30.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 8 สายนอก 64 สายใน


()

ราคา 69,832.00 บาท

31.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 8 สายนอก 72 สายใน


()

ราคา 77,682.00 บาท

32.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 8 สายนอก 80 สายใน


()

ราคา 81,944.00 บาท


 

33.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 8 สายนอก 88 สายใน


()

ราคา 89,869.00 บาท

34.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 8 สายนอก 96 สายใน


()

ราคา 91,364.00 บาท

35.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 12 สายนอก 32 สายใน


()

ราคา 51,963.00 บาท

36.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 12 สายนอก 40 สายใน


()

ราคา 59,888.00 บาท


 

37.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 12 สายนอก 48 สายใน


()

ราคา 64,075.00 บาท

38.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 12 สายนอก 56 สายใน


()

ราคา 72,224.00 บาท

39.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 12 สายนอก 64 สายใน


()

ราคา 73,495.00 บาท

40.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 12 สายนอก 72 สายใน


()

ราคา 81,346.00 บาท


 

41.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 12 สายนอก 80 สายใน


()

ราคา 85,607.00 บาท

42.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 12 สายนอก 96 สายใน


()

ราคา 95,028.00 บาท

43.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 16 สายนอก 48 สายใน


()

ราคา 67,514.00 บาท

44.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 16 สายนอก 56 สายใน


()

ราคา 75,364.00 บาท


 

45.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 16 สายนอก 72 สายใน


()

ราคา 87,776.00 บาท

46.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 16 สายนอก 80 สายใน


()

ราคา 89,047.00 บาท

47.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 20 สายนอก 48 สายใน


()

ราคา 71,178.00 บาท

48.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 20 สายนอก 56 สายใน


()

ราคา 79,103.00 บาท