ตั้งเว็บ ptt.co.th เป็นหน้าแรก | เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

จำหน่าย ติดตั้ง บริการ ตู้สาขาโทรศัพท์

Forth Panasonic NEC ประสบการณ์ 31 ปี

สินค้าในรถเข็น 0 ชิ้น

Forth

แสดงลำดับที่ 49 - 72 จากทั้งหมด 916 รายการ เรียงตาม :

49.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 12 สายนอก 56 สายใน


()

ราคา 72,224.00 บาท

50.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 12 สายนอก 64 สายใน


()

ราคา 73,495.00 บาท

51.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 12 สายนอก 72 สายใน


()

ราคา 81,346.00 บาท

52.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 12 สายนอก 80 สายใน


()

ราคา 85,607.00 บาท


 

53.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 12 สายนอก 96 สายใน


()

ราคา 95,028.00 บาท

54.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 16 สายนอก 48 สายใน


()

ราคา 67,514.00 บาท

55.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 16 สายนอก 56 สายใน


()

ราคา 75,364.00 บาท

56.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 16 สายนอก 72 สายใน


()

ราคา 87,776.00 บาท


 

57.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 16 สายนอก 80 สายใน


()

ราคา 89,047.00 บาท

58.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 20 สายนอก 48 สายใน


()

ราคา 71,178.00 บาท

59.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 20 สายนอก 56 สายใน


()

ราคา 79,103.00 บาท

60.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 20 สายนอก 64 สายใน


()

ราคา 83,290.00 บาท


 

61.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 20 สายนอก 72 สายใน


()

ราคา 91,439.00 บาท

62.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 20 สายนอก 80 สายใน


()

ราคา 92,710.00 บาท

63.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 24 สายนอก 64 สายใน


()

ราคา 86,729.00 บาท

64.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-116 ขนาด 28 สายนอก 64 สายใน


()

ราคา 90,393.00 บาท


 

65.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 4 สายนอก 24 สายใน


()

ราคา 62,430.00 บาท

66.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 4 สายนอก 32 สายใน


()

ราคา 66,692.00 บาท

67.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 4 สายนอก 40 สายใน


()

ราคา 74,841.00 บาท

68.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 4 สายนอก 48 สายใน


()

ราคา 76,037.00 บาท


 

69.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 4 สายนอก 56 สายใน


()

ราคา 83,963.00 บาท

70.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 4 สายนอก 64 สายใน


()

ราคา 88,224.00 บาท

71.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 4 สายนอก 72 สายใน


()

ราคา 96,374.00 บาท

72.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 4 สายนอก 80 สายใน


()

ราคา 97,570.00 บาท