ตั้งเว็บ ptt.co.th เป็นหน้าแรก | เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

จำหน่าย ติดตั้ง บริการ ตู้สาขาโทรศัพท์

Forth Panasonic NEC ประสบการณ์ 31 ปี

สินค้าในรถเข็น 0 ชิ้น

Forth

แสดงลำดับที่ 73 - 96 จากทั้งหมด 905 รายการ เรียงตาม :

73.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 4 สายนอก 176 สายใน


()

ราคา 162,168.00 บาท

74.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 8 สายนอก 32 สายใน


()

ราคา 70,056.00 บาท

75.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 8 สายนอก 40 สายใน


()

ราคา 77,981.00 บาท

76.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 8 สายนอก 48 สายใน


()

ราคา 82,168.00 บาท


 

77.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 8 สายนอก 56 สายใน


()

ราคา 90,393.00 บาท

78.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 8 สายนอก 64 สายใน


()

ราคา 91,589.00 บาท

79.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 8 สายนอก 72 สายใน


()

ราคา 99,514.00 บาท

80.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 8 สายนอก 80 สายใน


()

ราคา 103,701.00 บาท


 

81.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 8 สายนอก 88 สายใน


()

ราคา 111,925.00 บาท

82.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 8 สายนอก 104 สายใน


()

ราคา 121,047.00 บาท

83.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 8 สายนอก 96 สายใน


()

ราคา 113,121.00 บาท

84.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 8 สายนอก 112 สายใน


()

ราคา 125,234.00 บาท


 

85.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 8 สายนอก 120 สายใน


()

ราคา 133,458.00 บาท

86.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 8 สายนอก 128 สายใน


()

ราคา 134,654.00 บาท

87.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 8 สายนอก 136 สายใน


()

ราคา 142,579.00 บาท

88.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 8 สายนอก 144 สายใน


()

ราคา 146,766.00 บาท


 

89.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 8 สายนอก 160 สายใน


()

ราคา 156,187.00 บาท

90.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 12 สายนอก 32 สายใน


()

ราคา 73,720.00 บาท

91.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 12 สายนอก 40 สายใน


()

ราคา 81,645.00 บาท

92.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 12 สายนอก 48 สายใน


()

ราคา 85,907.00 บาท


 

93.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 12 สายนอก 56 สายใน


()

ราคา 94,056.00 บาท

94.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 12 สายนอก 64 สายใน


()

ราคา 95,252.00 บาท

95.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 12 สายนอก 72 สายใน


()

ราคา 103,178.00 บาท

96.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 12 สายนอก 80 สายใน


()

ราคา 107,439.00 บาท