ตั้งเว็บ ptt.co.th เป็นหน้าแรก | เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

จำหน่าย ติดตั้ง บริการ ตู้สาขาโทรศัพท์

Forth Panasonic NEC ประสบการณ์ 31 ปี

สินค้าในรถเข็น 0 ชิ้น

Forth

แสดงลำดับที่ 121 - 144 จากทั้งหมด 905 รายการ เรียงตาม :

121.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 20 สายนอก 64 สายใน


()

ราคา 105,121.00 บาท

122.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 20 สายนอก 72 สายใน


()

ราคา 113,271.00 บาท

123.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 20 สายนอก 80 สายใน


()

ราคา 114,467.00 บาท

124.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 20 สายนอก 88 สายใน


()

ราคา 122,393.00 บาท


 

125.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 20 สายนอก 96 สายใน


()

ราคา 126,654.00 บาท

126.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 20 สายนอก 104 สายใน


()

ราคา 134,804.00 บาท

127.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 20 สายนอก 112 สายใน


()

ราคา 136,000.00 บาท

128.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 20 สายนอก 120 สายใน


()

ราคา 143,925.00 บาท


 

129.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 20 สายนอก 128 สายใน


()

ราคา 148,112.00 บาท

130.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 20 สายนอก 136 สายใน


()

ราคา 156,336.00 บาท

131.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 20 สายนอก 144 สายใน


()

ราคา 157,533.00 บาท

132.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 24 สายนอก 64 สายใน


()

ราคา 108,486.00 บาท


 

133.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 24 สายนอก 72 สายใน


()

ราคา 116,411.00 บาท

134.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 24 สายนอก 80 สายใน


()

ราคา 120,598.00 บาท

135.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 24 สายนอก 88 สายใน


()

ราคา 128,822.00 บาท

136.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 24 สายนอก 96 สายใน


()

ราคา 130,019.00 บาท


 

137.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 24 สายนอก 104 สายใน


()

ราคา 137,944.00 บาท

138.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 24 สายนอก 112 สายใน


()

ราคา 142,131.00 บาท

139.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 24 สายนอก 120 สายใน


()

ราคา 150,355.00 บาท

140.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 24 สายนอก 128 สายใน


()

ราคา 151,551.00 บาท


 

141.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 28 สายนอก 64 สายใน


()

ราคา 112,150.00 บาท

142.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 28 สายนอก 72 สายใน


()

ราคา 120,075.00 บาท

143.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 28 สายนอก 80 สายใน


()

ราคา 124,336.00 บาท

144.

ตู้สาขาโทรศัพท์ forth IPX-180 ขนาด 28 สายนอก 88 สายใน


()

ราคา 132,486.00 บาท