ตั้งเว็บ ptt.co.th เป็นหน้าแรก | เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

จำหน่าย ติดตั้ง บริการ ตู้สาขาโทรศัพท์

Forth Panasonic NEC ประสบการณ์ 33 ปี

สินค้าในรถเข็น 0 ชิ้น
  ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายระเอียดระบบ
การทำงานระบบ NC 64 Series
Specification
หน่วยงานที่ใช้บริการระบบ

  ดาวโหลด Brochure

ดาวโหลดภาษาไทย 2.3 MB
Download English 2.4 MB

  
 ระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call System) สำหรับโรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิก
 
     การเอาใจใส่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ช่วยสร้างความอุ่นใจ และ ความไว้วางใจจากผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย โดยเฉพาะในยามที่ผู้ป่วย เกิดเหตุฉุกเฉินเรียกขอความช่วยเหลือ ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ คาดคิดได้ตลอดเวลา
     จะดีหรือไม่ว่า หากเจ้าหน้าที่พยาบาล สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ ทันท่วงที แม้ในขณะที่เดินดู แลความเรียบร้อยระหว่างทาง โดยไม่ต้อง วิ่งกลับไปที่ห้องควบคุมว่าผู้ป่วยห้องใดหรือเตียงใด เรียกมา
NC64 Series
     เป็น ระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call) ที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจาก NC Series เดิม ได้นำการ เทคโนโลยีการประมวลผล สัญญาณดิจิตอล (Digital Signal Processing) หรือ DSP มาใช้ใน NC64 Series ทำให้การสนทนาระหว่างผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่พยาบาลชัดเจน และยังช่วยตัดเสียงรบกวนรอบข้างเวลา สนทนา ทั้งลดสัญญาณเสียงสะท้อนอีกด้วย อีกทั้งยังถูกออกแบบมาให้สื่อสารแบบ Full Duplex สามารถสนทนาโต้ตอบสวนกันได้เลยเหมือนกับสนทนาโทรศัพท์ทั่วไป โดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายพูดจบ

NC64 Series
     ระบบเรียกพยาบาล ถูกออกแบบมาให้ไม่จำกัดการเรียกของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยสามารถเรียกได้พร้อม ๆ กัน โดยระบบให้บริการตามการเรียกก่อนหลัง และตามความสำคัญได้ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเติม ระบบสัญญาณเรียกแต่ละจุดได้อย่างอิสระ เพื่อให้เหมาะสมแต่ละโรงพยาบาล สามารถรองรับได้ทั้งห้องพัก พิเศษ เตียงเดี่ยว / เตียงคู่ หรือห้องรวม

NC64 Series
     ระบบเรียกพยาบาล ได้ถูกออกแบบให้อุปกรณ์ต่อพ่วงตามห้องผู้ป่วยมี CPU ทำงานเป็นอิสระแยก จากกัน ทั้งแม้ว่า Master station จะได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่พยาบาลก็ยังทราบ ได้ว่า มีผู้ป่วย เรียกข้อความช่วยเหลือ เนื่องจากไฟสัญญาณหน้าห้องหรือที่หัวเตียงยังคงทำงานอยู่ ไม่ว่าจะเรียกจาก ที่เตียงหรือที่ห้องน้ำก็ตาม อีกทั้งยังมีแบบตรวจสอบตัวเอง ในกรณีที่อุปกรณ์แต่ละชุดชำรุดและเสียหาย โดย แสดงที่หน้าจอ Console

NC64 Series
     ง่ายในการเดินสายและติดตั้ง ด้วยสาย UTP Cat 5 เพียงเส้นเดียวในการติดต่อสื่อสาร

  • ส่วนประกอบของ ระบบเรียกพยาบาล

Master station  NC64-MST-01
     อุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับพยาบาล หากผู้ป่วยมีการกดปุ่ม เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่พยาบาล เจ้าหน้าที่จะทราบได้ว่าผู้ป่วย ห้องใดเรียกมา และเรียกมาจากจุดใดในห้อง โดยในชุดควบคุม 1 ชุด (Console) สามารถแบ่งการใช้งานได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่ม สามารถใช้งานในห้องผู้ป่วยได้ถึง 16ห้อง/เตียง ดังนั้นสามารถใช้งานได้สูงสุด 64 ห้อง/เตียง ต่อ 1 console นอกจากนี้ผู้ป่วยสามารถเรียกได้พร้อม ๆ กันไม่จำกัดการเรียกผู้ป่วย โดยระบบจะทำการเรียงลำดับก่อนหลังในการเรียก ยกเว้นในกรณีที่ผู้ป่วยกดเรียกมาจากห้องน้ำจะได้รับความ สำคัญสูงสุดให้ได้ รับความช่วยเหลือ เพื่อให้ทันท่วงที

ชุดเรียกพยาบาลที่หัวเตียง - พร้อมชุดสนทนา
Single Patient Station -  NC64-SPS-01 
Dual Patient Station -  NC64-DPS-01 

     ชุดเรียกพยาบาลที่หัวเตียง พร้อมชุดสนทนา หากผู้ป่วยต้องการความ ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่พยาบาลสามารถกดปุ่ม Call ที่ชุดเรียกพยาบาล ที่หัวเตียงหรือดึงสายที่หัวเตียง (NC64 BCC อุปกรณ์เสริม) เจ้าหน้าที่ พยาบาลและผู้ป่วยสามารถ พูดคุยโต้ตอบกันได้ (Full Duplex) เพื่อให้การ ช่วยเหลือเบื้องต้นก่อน ซึ่งชุดเรียกพยาบาลนี้มีทั้งแบบ 1 เตียง (ห้องเดี่ยว) และแบบ 2 เตียง (สำหรับห้องคู่)

ชุดเรียกพยาบาลที่หัวเตียง - พร้อมสัญญาณไฟหัวเตียง
Single Patient Station -  NC64-SPS-02 
Dual Patient Station -  NC64-DPS-02 

     นอกจากนี้ ชุดเรียกพยาบาลที่หัวเตียง ยังถูกออกแบบมาสำหรับใช้กับ ห้องผู้ป่วยรวมและไม่ต้องการชุดสนทนา เมื่อผู้ป่วยมีการกดเรียกขอความ ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่พยาบาลที่เดินดูความเรียบร้อย สามารถทราบได้ทันที ว่าผู้ป่วยเตียงใด เรียกขอความช่วยเหลือ โดยไม่ต้องกลับไปดูที่ Master station เนื่องจากที่หัวเตียงผู้ป่วย จะมีสัญญาณไฟกระพริบ ที่แสดง ว่ามีการกดเรียกขอความช่วยเหลือ ซึ่งชุดเรียกพยาบาลนี้ มีทั้งแบบ 1 ชุด ต่อ 1 เตียง หรือ 1 ชุด ต่อ 2 เตียง

สายดึงที่หัวเตียง Bedside Call Cord  NC64-BCC 
     เพื่อความสะดวกของผู้ป่วยที่นอนอยู่ ผู้ป่วยสามารถกดเรียกขอความ ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่พยาบาล โดยไม่ต้องไปกดปุ่มเรียกพยาบาลที่ ชุดเรียกพยาบาลที่หัวเตียง โดยสายดึงนี้มีความยาวมาตรฐานที่ 2 เมตร และหากผู้ป่วย กระตุกสายหลุดระบบยังส่งสัญญาณไปที่พยาบาลเพื่อ ให้ทราบอีกด้วย

ชุดเรียกพยาบาลในห้องน้ำ Bathroom Urgent Call Station  NC64-BTH 
     สำหรับติดในห้องน้ำ หากผู้ป่วยเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถดึงสายเรียก ขอความช่วยเหลือ เพื่อที่เจ้าหน้าที่พยาบาลจะเข้ามา ช่วยเหลือได้ทันท่วงที ระบบจะทำการเรียกจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลเข้ามาช่วยเหลือ และกดปุ่ม Reset ที่ชุดเรียกในห้องน้ำเท่านั้น ไม่สามารถทำการ Reset ได้ที่ตัว Master station โดยเฉพาะทำจากวัสดุกันน้ำ และกันความชื้นที่ออกแบบเฉพาะในการใช้งานติดตั้ง ในห้องน้ำ

สัญญาณไฟหน้าห้อง Corridor Lamp  NC64-CL 
     สำหรับติดหน้าห้องผู้ป่วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่พยาบาลที่เดินผ่านไปมาทราบ และช่วยเหลือได้ทันท่วงที ว่าผู้ป่วยห้องใดเรียกขอ ความช่วยเหลือ โดยไม่ต้องไปดูที่ Master station แสดงได้ 2 สี แดง เขียว ด้วยความสว่างมากกว่า 5,000 MCD เห็นได้ในระยะไกล ๆ

ระบบกระแสไฟฟ้า  Power Backup 30V. 
     ระบบแปลงสัญญาณไฟแบบสวิตช์ชิ่ง ทำให้ระบบจ่ายไฟมีเสถียรภาพและระดับไฟฟ้าคงที่ตลอดช่วงที่ใช้งานตลอดความยาวของสายที่จ่ายไปแต่ละห้อง

 Splitter Box 
     ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างห้องและอุปกรณ์ ทำงานเหมือนตัวแยกสัญญาณ ทำให้ง่ายในการติดตั้งและเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปในระบบ

  • สามารถบันทึกและพิมพ์รายงานออกมาตรวจสอบได้
NC64 Series* สามารถเก็บบันทึกข้อมูล และพิมพ์รายงานออกมาตรวจสอบได้โดยรายงานแยกเป็นห้อง, จำนวนครั้งที่เรียก, เวลาการเรียกและลักษณะของการเรียก
ตัวอย่างบันทึกและรายงาน ของ NC64 Series
รูป แสดงรายงานแยกเป็นห้อง, จำนวนครั้งที่เรียก, เวลาการเรียกและลักษณะของการเรียก
 
* ต้องใช้ร่วมกับ Master Control จึงสามารถเก็บบันทึกข้อมูลและพิมพ์รายงานได้

สั่งซื้อ NC 64 Series

แสดงลำดับที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ เรียงตาม :

1.

Splitter box


()

(ทำไมเราไม่แสดงราคา?)