ตั้งเว็บ ptt.co.th เป็นหน้าแรก | เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

จำหน่าย ติดตั้ง บริการ ตู้สาขาโทรศัพท์

Forth Panasonic NEC ประสบการณ์ 33 ปี

สินค้าในรถเข็น 0 ชิ้น
รายชื่อธนาคารในประเทศไทย
1 ธนาคารพาณิชย์ไทย บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัท ข้อมูลเครดิต แห่งชาติ จำกัด
ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย สำนักงานผู้แทน ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ บริษัท ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูก ของธนาคารต่างประเทศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ ส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับ
สาขาของธนาคารต่างประเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
บริษัทเงินทุน บรรษัท บริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)  
บริษัทเงินทุน
ลำดับ
สัญลักษณ์
ชื่อสถาบัน
ที่อยู่
1
บง. กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)
http://www.bfit.co.th
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย /ไว.ดับยู.ซี.เอ. ชั้น 23 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2677-4300
โทรสาร 0-2261-7442
2
บง. สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
http://www.sicco.co.th
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 3-5 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2263-2100
โทรสาร 0-2263-2046
3
บง. แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
http://www.advancefin.com/
87/2 อาคาร CRC All Seasons Place ชั้น 40 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2626-2300
โทรสาร 0-2626-2306, 0-2626-2301