ตั้งเว็บ ptt.co.th เป็นหน้าแรก | เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

จำหน่าย ติดตั้ง บริการ ตู้สาขาโทรศัพท์

Forth Panasonic NEC ประสบการณ์ 33 ปี

สินค้าในรถเข็น 0 ชิ้น
รายชื่อธนาคารในประเทศไทย
1 ธนาคารพาณิชย์ไทย บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัท ข้อมูลเครดิต แห่งชาติ จำกัด
ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย สำนักงานผู้แทน ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ บริษัท ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูก ของธนาคารต่างประเทศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ ส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับ
สาขาของธนาคารต่างประเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
บริษัทเงินทุน บรรษัท บริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)  
สำนักงานผู้แทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
ลำดับ
สัญลักษณ์
ชื่อสถาบัน
ที่อยู่
1
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD.
http://www.anz.com
63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 10330

โทรศัพท์ 0-2168-8777, 0-2168-8778
โทรสาร 0-2168-8780
2
BANK OF BARODA
http://www.bankofbaroda.com
888/198 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 3 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2255-5211
โทรสาร 0-2255-4911
3
CATHAY UNITED BANK http://www.cathaybk.com.tw 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2679-5316-7
โทรสาร 0-2679-5318
4
CHINATRUST COMMERCIAL BANK LIMITED
http://www.chinatrust.com.tw
93/1 อาคารจีพีเอฟวิทยุทาวเวอร์ เอ ห้อง 803 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2254-3139-40
โทรสาร 0-2256-6480
5
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT
http://www.commerzbank.com
ชั้น 16 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ 173 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2679-0881-2
โทรสาร 0-2679-0883
6
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
http://www.cic.fr
496-502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2305-6894
โทรสาร 0-2305-6854
7
CREDIT SUISSE
http://www.credit-suisse.com/asiapac/en
93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2626-8500
โทรสาร 0-2626-8686
8
DBS BANK LTD.
http://www.dbs.com
393 ชั้น 7 อาคารธนาคารทหารไทย สาขาสีลม ถ.สีลม ซอย 7 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2636-6364-5
โทรสาร 0-2636-6366
9
DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS - UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH
http://www.deginvest.de
195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้อง 1905 และ 1912 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2670-0558-9, 0-2670-0322
โทรสาร 0-2670-0465, 0-2670-0323
10
FIRST COMMERCIAL BANK
http://www.firstbank.com.tw
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2679-5291-3
โทรสาร 0-2679-5295
11
ICICI BANK LIMITED
http://www.icicibank.com
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้อง 1505 ชั้น 15 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2669-5721
โทรสาร 0-2659-5723
12
ING BANK N.V.
http://www.ing.com/Our-Company.htm
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 8 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2263-3200
โทรสาร 0-2263-2879
13
INTESA SANPAOLO S.P.A.
http://www.intesasanpaolo.com
195 อาคารเอมไพร์ทาวเวอร์ River Wing West ( อาคาร 3) ห้อง 1609 ชั้น 16 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2670-0429-31
โทรสาร 0-2670-0432
14
JAPAN FINANCE CORPORATION
http://www.jbic.go.jp
161 อาคารนันทวัน ชั้น 14 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2252-5050, 0-2252-5496
โทรสาร 0-2252-5514, 0-2252-9991
15
KfW IPEX-Bank GmbH
http://www.kfw-ipex-bank.de
195 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 2 ชั้น 19 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2670-0467-68
โทรสาร 0-2670-0469
16
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED
http://www.ml.com
87/2 อาคาร ซี.อาร์.ซี. ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 20 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2685-3548-9
โทร สาร 0-2685-3544
17
NATIXIS
http://www.natixis.fr
990 อาคารอับดุลราฮิม ห้อง 2103 ชั้น 21 ถ.พระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2235-3218-9
โทรสาร 0-2238-4129
18
RESONA BANK, LIMITED
http://www.resona-gr.co.jp
990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 31 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2636-2311-5
โทรสาร 0-2636-2316
19
THE BANK OF NEW YORK
http://www.bnymellon.com
93/1 GPF Witthayu Towers (Tower A) ,9 th Floor, Unit 904 ถนน วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2254 4041-4
โทร สาร 02 651 5606-7
20
The Bank of Nova Scotia
http://www.scotiabank.com
เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้นที่ 13 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2655-9811
โทรสาร 0-
21
THE HACHIJUNI BANK, LTD.
http://www.82bank.co.jp
1 อาคารซิลลิก เฮ้าส์ ชั้น 9 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2231-8218
โทรสาร 0-2231-8121
22
The Hiroshima Bank Limited
http://www.hirogin.co.jp
1-7 อาคารซิลลิก เฮ้าส์ ชั้น 8 ห้อง 0827 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2231-8226
โทร สาร 0-2231-8227
23
THE SUMITOMO TRUST & BANKING CO. ,LTD.
http://www.smth.jp/en/index.html
93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ห้อง 1502 ชั้น 15 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2252-2302
โทรสาร 0-2256-7799
24
UBS AG
http://www.ubs.com
93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ A ชั้น 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2651-5700
โทรสาร 0-2651-5730
25
WELL FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION
https://www.wellsfargo.com/
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2257-0322-30
โทร สาร 0-2257-0331-2